Santral Nedir

Elektrik, insanların günlük yaşamları için vazgeçilmez bir enerji haline gelmiştir. Elektrik, hemen hemen tüm alet/makineler için ihtiyaç duyulan enerjidir. Doğadaki diğer maddelerden elektrik üreten tesislere enerji santralleri denir. Üç çeşit enerji santrali vardır.

Enerji santralleri, diğer enerji türlerini (termal, nükleer, hidroelektrik, jeotermal, güneş, rüzgar, gelgit vb.) elektriğe dönüştürmek için bir araya getirilen ekipmanlardan oluşan şirketlerdir. Günümüzde büyük endüstriyel ekipmanların çoğu su ve termik (klasik ve nükleer) enerji santrallerinden oluşmaktadır. Türü ne olursa olsun, her bir santral esas olarak güç kaynağı, sürücüler, dinamolar ve dönüştürücü istasyonlarından oluşur.

Santral çeşitleri
1.Hidroelektrik Santral
2.Termik Santral
3. Nükleer Santral

Hidroelektrik santraller

Hidroelektrik üretimi, dünyadaki toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23’ünü oluşturmaktadır. Hidroelektrik santrallerde enerji üretimi için uygun coğrafi koşulların sağlanması gerekmektedir. Mevcut durumda, mevcut hidroelektrik gücünün çoğu halihazırda kullanımda.

2.Termik Santraller

Yanma sonucu oluşan ısıdan elektrik üreten merkeze termik santral denir. Yanma, suyu buhara dönüştüren ve daha sonra çok yüksek bir basınçta (160 bar) yüksek sıcaklığa (550 °C) kadar ısıtan bir kazan veya buhar jeneratöründe gerçekleşir. İlk olarak, buhar türbinin yüksek basınçlı kısmında genleşir, daha sonra önemli ölçüde ısınır ve daha sonra orta ve düşük basınçlı kısımlarda tekrar genleşir. Bu sürekli genişlemeler sırasında termal enerji mekanik hale gelir. Kondenser ile soğutulduğunda su eski haline döner. Türbinden çıkan buharla çalışan bir ısıtıcı suyun sıcaklığını yükselterek kazana gönderir. Bu döngü, buhar ve su kapalı bir daire içinde dolaştığı için sonsuza kadar tekrarlanır.

Nükleer santraller

Bu santrallerde türbinler yüksek basınçlı buhar ile çalışmaktadır. Buhar üretmek için enerji kullanılır.

1939’da bilim adamları radyoaktif element uranyumu nötronlarla döverek ve daha düşük kütleli iki farklı çekirdeğe bölerek bölmeyi başardılar. Bu yıkım sırasında kütle kaybından dolayı çok fazla enerji açığa çıktığı gözlemlenir. Bunun adı nükleer güç.Nükleer reaktör, kontrollü nükleer güç üreten bir sistemdir.

Uranyum yakıt çubukları reaktörün kalbini oluşturur. Ondan çıkan enerji, kalbin etrafında dolaşan suyu ısıtır. Yüksek basınçta ısıtılan su, buhar üretecindeki suyu ısıtır ve buharlaştırır. Bu buhar, jeneratörün türbinlerini döndürür, elektrik üretir ve rotoru döndürür.

Nükleer santrallerde biriken fisyon ürünlerinin kötüleştirici etkisi nedeniyle bir süre sonra yakıtın reaktörden uzaklaştırılması gerekmektedir. Reaktör daha sonra birkaç ay soğutulur. Bu süre zarfında radyoaktivitesini kaybetmiş yakıt, sıkı koruma altında söz konusu arıtma tesisine nakledilir ve plütonyum çıkarılır.

Maliyet

Santraller maliyet açısından en ucuzu termik santrallerdir. Hidroelektrik ve nükleer santraller çok pahalı yapılardır. Hidroelektrik santraller öncelikle nükleer santrallerden kaynaklanan riskler ve TPP’nin çevresel etkisi nedeniyle tercih edilmektedir.

Multitek