Bu, modültör ve demodülatör terimlerinin birleşiminden doğan bir kavramdır. Modem, bilgisayarınızı İnternet’e bağlayan ve bilgisayarınızı harici bir bilgisayara bağlayan bir aygıttır. Modem, bir telefon hattı üzerinden dijital veri göndermek için kullanılan bir cihazdır.

Modem Nasıl Çalışır?

Modem, alınan verileri ses sinyaline veya ses sinyalini veriye dönüştürerek verileri iletir. Geniş alan ağı bağlantısının kullanıldığı her yerde bir modem gereklidir. En iyi modem örneği bir sesli hat modemidir. Bu modemler, bilgisayarınızdan gelen dijital verileri telefon kanalınızın ses aralığında elektrik sinyallerine dönüştürür. Bu sinyaller telefon hattı üzerinden gönderilir ve alıcı modem aracılığıyla sayısal verilere dönüştürülür.

Bir modemin genel çalışma yapısı. Veriyi ses sinyaline ve ses sinyalini veriye dönüştürerek veri aktarımına dayanır.

Modem Çeşitleri

Modem ikiye ayrılır; dahili modem ve harici modem.

Dahili (internal) modemler

Doğrudan alım veriyoluna monte edilebildiği için daha aktiftir. Bu modem türü cihazın seri portunu işgal etmez ve yazılımın COM portunda çalışır. Kısa devreler (PnP hariç) sabit bir seri port kullanmaz ve şarj edilmelidir. Yerleşik modem, dahili olarak aygıtın güç kaynağından güç alır.

Harici (external) modemler

Bu, bilgisayarınıza harici bir kablo ile bağlanan bir modem türüdür. Harici modemler, telefon hattına ve modemi bilgisayarınıza bağlayan bir kabloya (Ethernet veya USB kablosu) ve modeme bağlanan bir güç kablosuna sahip giriş/çıkış aygıtlarını içerir. Bu modemler genellikle kutu görünümü şeklindedir. Harici modemin ön tarafında, kullanıcıyı modemin mevcut durumu hakkında bilgilendiren bir ışık vardır.
Multitek